Data center/kolokcja/vps

Centrum danych

Posiadamy infrastrukturę teleinformatyczną rozlokowaną w sieci klastrów data center w całej Polsce, zapewniającą bezpieczeństwo i ciągłość dostępu do Państwa danych. Nasze centrale telefoniczne oraz elementy infrastruktury zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić naszym klientom ciągłość działania.

Kolokacja

Nasi klienci mogą skorzystać z usługi najmu powierzchni i infrastruktury teletechnicznej w wybranym obiekcie klastra centrum danych. W ramach usługi kolokacji zapewniamy optymalne warunki środowiskowe dla urządzeń zgodne ze standardem ANSI TIA-942. Obejmują one niezależne źródła zasilania działające w systemie N+1, system podtrzymania zasilania UPS w systemie 2N, instalacje klimatyzacyjne pracujące w systemie N+1 oraz lokalizację centrum danych zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo. Przy współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, zapewniamy zabezpieczenie fizyczne przechowywanych zasobów poprzez zapewnienie ochrony fizycznej budynku, system kontroli dostępu osób, systemy monitoringu wizyjnego, odseparowanych stref świadczenia usług oraz systemów gaszenia gazami neutralnymi. Ciągłość działania centrum danych obejmuje również usługi telekomunikacyjne.

Prywatne serwery VPS

Serwery VPS zostały tak zaprojektowane przez naszych
inżynierów, aby odpowiadały bieżącym potrzebom klientów.

Nasi klienci mogą korzystać z przydzielonych zasobów fizycznych i pełnego dostępu do wirtualnego serwera, na którym mogą zainstalować strony WWW lub aplikacje biznesowe. Rozwiązanie VPS daje możliwość zarządzania projektami w środowisku serwerowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb.