Certyfikowane kasowanie danych

Zadbaj o bezpieczeństwo w firmie

Co dzieje się z nośnikami w Państwa firmie po wycofaniu z użycia i jaką metodę kasowania wykorzystujecie? Ponad połowa specjalistów z zakresu informatyki śledczej podczas badania przeprowadzonego na konferencji URDI wskazało metodę kasowania z użyciem degaussera jako najbardziej wydajną pod względem kosztu, czasu i zachowania poufności. Kasowanie danych za pomocą oprogramowania jest drugą metodą wskazaną przez specjalistów i właściwą do zachowania sprawności kasowanego nośnika.

 

 

Wybór metody utylizacji

Kasowanie u klienta

Certyfikat utylizacji

Satysfakcja klienta

Fizyczna utylizacja nośnika

Oferujemy sprzętowe kasowanie danych z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń.

Fizyczna utylizacja nośnika (nawet uszkodzonego) za pomocą utylizatora danych nie pozostawia nawet szczątkowych śladów istnienia jakichkolwiek informacji. Po jej przeprowadzeniu nośnik nie nadaje się do normalnego użytkowania.

Kasowanie za pomocą oprogramowania

Utylizacja danych za pomocą oprogramowania może być przeprowadzona przez usunięcie wybranych informacji, bez naruszania pozostałej zawartości nośnika lub zniszczenie wszystkich danych zapisanych na nośniku. Po przeprowadzeniu takiej procedury kasowany nośnik jest nadal sprawny.